Tuyển nhân viên văn phòng

Tuyển nhân viên văn phòng

Xem chi tiết


Tuyển nhân viên hành chính

Smarttech phát triển thành công hệ thống quản lý và thiết bị truy vết Contact Tracing Covid, là hệ thống đồng bộ cả phần cứng và phần mềm hỗ trợ giải quyết những vẫn đề cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19 hiện nay giúp đưa Việt Nam về trạng thái "bình thường mới" an toàn.

Xem chi tiết


Tuyển nhân viên hành chính

Tuyển nhân viên hành chính

Xem chi tiết