Giải pháp y tế

Thiết bị truy vết Covid

  • Smarttech phát triển thành công hệ thống quản lý và thiết bị truy vết Contact Tracing Covid, là hệ thống đồng bộ cả phần cứng và phần mềm hỗ trợ giải quyết những vẫn đề cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19 hiện nay giúp đưa Việt Nam về trạng thái "bình thường mới" an toàn.

Tìm hiểu thêm

Sản xuất máy thở

  • Smarttech là Công ty đầu tiên tại Việt Nam có thể tự nghiên cứu và phát triển thành công máy thở xâm lấn và không xâm lấn thông minh phục vụ cho người dân phòng chống và điều trị Covid-19.

Tìm hiểu thêm