Giải pháp công nghệ trong y tế

Giải pháp smarthome

Giải pháp năng lượng

Smarttech - The future is now

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
SMARTTECH VIỆT NAM

SmartTech Việt Nam là công ty được thành lập vào ngày 22/11/2018 tại Thành phố Hà Nội. Nền tảng kinh doanh chủ yếu của công ty được kế thừa và chuyển giao từ Trung tâm Nghiên cứu R&D của Công ty Cổ phần Karotech có hơn 10 năm trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ và sản xuất hàng điện.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Công ty Smarttech đã đầu tư mở rộng lĩnh vực nghiên cứu R&D về ô tô điện, xe máy điện, pin lithium, Tủ điện thông minh AI & IOT, nghiên cứu TiVi công nghệ mới chưa từng có trên thị trường.

05

Công ty

01

Viện nghiên cứu

10

Sản phẩm

20

Nghiên cứu

15

Bằng sáng chế

5

Quốc gia sử dụng

Giải pháp cung cấp

Đối tác khách hàng

Hình ảnh nổi bật

Liên hệ chúng tôi

SmartTech Việt Nam đặt mục tiêu mang đến những giải pháp công nghệ gắn liền với người Việt Nam, triển khai các sản phẩm phi lợi nhuận và thương mại dành cho người Việt