Giá trị cốt lõi


screenshot_1641748015

  • TIÊN - Luôn tiên phong đi đầu trong nghiên cứu phát triển sản phẩm, tạo ra sản phẩm mới và xu hướng tiêu dùng mới
  • TÍN - Smartech luôn đặt chữ TÍN lên hàng đầu, luôn giữ đúng cam kết với khách hàng và đối tác, chất lượng và giá trị sản phẩm luôn vượt hơn mong đợi của khách hàng
  • TINH - Luôn đổi mới và sáng tạo để tạo ra những sản phẩm khác biệt, đem đến sự ngạc nhiên và thích thú cho người sử dụng
  • TUỆ - Con người của Smartech là những cá nhân xuất sắc nhất, không chỉ có tâm, có tầm mà còn vượt trội trong tư duy và cách làm.
  • TÂM - Văn hoá chia sẻ của Smartech được thể hiện rõ thông qua chia sẻ lợi ích vật chất và tinh thần trong nội bộ một cách công bằng, chia sẻ lợi ích với với khách hàng (đôi bên cùng có lợi) và chia sẻ với cộng đồng hướng tới phát triển bền vững.